Транспорт ва логистика хизматлари намойиши

«Ўзэкспомарказ»да «Транспорт ва логистика – TransUzbekistan – 2015» XII халқаро кўргазмаси иш бошлади.

Кўргазма Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, «Ўзтрансгаз» акциядорлик компанияси, Ўзбекистон халқаро автомобилда юк ташувчилар уюшмаси, Ўзбекистон халқаро экспедиторлар уюшмаси ва «ITE Uzbekistan» халқаро кўргазма компанияcи ҳамкорлигида ташкил этилди.

Президентимиз Ислом Каримов раҳнамолигида транспорт-коммуникация тармоғини модернизациялаш ва транзит салоҳиятини оширишга қаратилган ислоҳотлар изчиллик билан амалга оширилиши мамлакатимизнинг халқаро транспорт коммуникацияларига интеграциялашувига хизмат қилмоқда. Соҳадаги ислоҳотларни чуқурлаштиришда давлатимиз раҳбарининг 2015 йил 6 мартдаги «2015-2019 йилларда муҳандислик-коммуникация ва йўл-транспорт инфратузилмасини модернизация қилиш ва ривожлантириш дастури тўғрисида»ги қарори муҳим дастуриламал бўлмоқда. Мазкур халқаро кўргазма мамлакатимизга чет эл инвестицияси кириб келишини рағбатлантириш, маҳаллий ва хорижий компаниялар ўртасида ҳамкорлик муносабатларини янада такомиллаштириш имконини бермоқда. Унда Ўзбекистон, АҚШ, Германия, Франция, Польша, Корея Республикаси, Хитой, Бирлашган Араб Амирликлари, Туркия, Эрон, Латвия, Литва, Россия, Беларусь ва бошқа давлатлардан элликдан зиёд компания иштирок этмоқда.

Транспорт-логистикахизматларивайўловчиларниташишданафақатмамлакатимиз, балкиМарказийОсиёминтақасидакаттасалоҳиятгаэга «Ўзбекистонтемирйўллари» акциядорликжамиятистендларидатармоқкорхоналаритомонидантаклифэтилаётганхизматларкенгнамойишэтилмоқда. Хусусан, транспорт-экспедиторликхизматиникўрсатишбўйичаМДҲ, ЕвропаваОсиёдавлатларибилантўғридан-тўғрикелишувларгаэга «Ўзбектемирйўлэкспедиция» унитаркорхонаситомониданхалқаровамаҳаллийтемирйўлташувларибўйичатаклифэтилаётганхизматларқулайлигивасамарадорлигибиланкўпчиликнингэътиборинитортмоқда. КўргазмадаЖанубийКореянинглогистикахизматларикўрсатишдакаттатажрибагаэга «Unico Logistics Co Ltd.» компаниясиўзхизматларининамойишэтмоқда. Мамлакатимизтранспортвалогистикасоҳасинингфаолиштирокчилариданбиригаайланганмазкуркомпанияхалқароюкташувларборасида «GM Uzbekistan», «GM Powertrain Uzbekistan», «SamAuto», «Daewoo International», «Samsung» сингарийирикишлабчиқарувчиларнингяқинҳамкорисаналади. Мамлакатимиздатранспорт-коммуникациятизиминидунёбандаргоҳларибиланбоғлашгақаратилаётганэътиборсамарасидаденгизпортларигаэгадавлатларбиланҳамкорликалоқаларикенгаймоқда. «TransUzbekistan» халқарокўргазмасидадоимийиштирокэтибкелаётганЛатвияРеспубликасимиллийгуруҳидабуйилўнданзиёдкомпаниятемирйўлташувларибиланбирқатордабандаргоҳхизматларинитаклифэтмоқда. – ПрезидентИсломКаримовраҳнамолигидатранспорт-коммуникациятизиминимодернизациялашборасидаамалгаоширилаётганишларЎзбекистонниҒарбваШарқнибоғлайдиганмуҳимтранспорткоридоригаайлантирмоқда, – дейдиВентспилсэркинбандаргоҳисотувишларибўйичаменежериЯнисЛубинс. – Шубоисқулайденгизпортларигаэгалатвияликишбилармонларнингмамлакатингизгабўлганқизиқишиортиб, ҳамкорликкўламикенгайишидамуҳимомилбўлмоқда. Халқарокўргазманингдоимийиштирокчилариданянабири «International Monitoring Group» стендларидатранспортнисунъиййўлдошорқалимониторингқилишваёнилғисарфининазоратқилишсингариинновационхизматларнамойишэтилмоқда.

Мамлакатимизда суюлтирилган газдан фойдаланувчи транспорт воситалари сони тобора ортмоқда. Хусусан, атмосферага ҳаракат манбаларидан чиқаётган зарарли моддаларни қисқартиришга қаратилган чора-тадбирлар самарасида 2008-2012 йилларда 161 мингдан зиёд транспорт воситаси газ ёнилғисига ўтказилган бўлса, 2013-2017 йилларда яна 74 мингдан ортиқ автомобиль транспорти шу турдаги ёнилғига ўтказилиши белгиланган. Табиий газдан мотор ёнилғиси сифатида фойдаланиш суръатининг ўсиб бориши бу борадаги инновацион ишланмаларга бўлган талабни оширмоқда. Кўргазманинг алоҳида бўлими сифатида биринчи марта ташкил этилган «Транспортда газ – NGV» бу йўналишдаги янгиликларни намойиш қилишга қаратилган тадбир бўлиб, унда 11 компания ўз маҳсулот ва хизматлари билан иштирок этмоқда. «AC Spolka» компанияси (Польша) суюлтирилган ва табиий газда ҳаракатланадиган транспорт воситалари учун инжектор тизимлари, контроллерлар, электроника воситалари, «ENOC» компанияси (Бирлашган Араб Амирликлари) мой ва лубрикантларни намойиш этмоқда. Кўргазма доирасида, шунингдек, АҚШнинг «General Electric Оil&Gas Division» компанияси томонидан «Автомобилга газ қўйиш компрессор станцияларининг модул қурилмалари ва кам тоннали суюлтирилган табиий газ: мотор гази ёнилғиси учун самарали ечим» мавзусида семинар ўтказилди. Дунёнинг турли давлатларидан транспорт, логистика ва юк ташиш соҳасида фаолият юритаётган йирик компанияларни бир жойда тўплаган «TransUzbekistan – 2015» халқаро кўргазмаси мазкур йўналишда халқаро ҳамкорликни ривожлантириш ва мамлакатимиз иқтисодиётига инвестициялар жалб қилишда муҳим омил бўлади.

Источник: http://www.uza.uz