Hisoblangan va to'langan dividendlar

"2017 yildan 2021 yilgacha bo'lgan davrda DKG Kuzatuv kengashi va aksiyadorlar umumiy yig'ilishining tegishli qarorlariga muvofiq dividendlar hisoblanmadi".